WarRock – Leadhope PH // Recent Updates

 • Off

  Abuse Policy

  25 May 2015 , by Admin

  ➲ Users caught doing these prohibited acts will be penalized. Offenses First Penalty Second Penalty Following Offenses Misconduct 1 Day Account Suspension 7 Day Account Suspension 7 Day Account Suspension False Report 7 Day Account Suspension 15 Day Account Suspension Permanent Account Ban Game Hacking 7 Day Account Suspension Permanent Account Ban...

  Read more
 • Off

  Angas Ng Tondo Tournament

  25 May 2015 , by Admin

  [May 29, 2015] ➲ Mga batang Tondo, sino sa inyo ang maangas?! Hinahamon ko kayo! Hinahamon ko kayong manalo ng P5,000 in CASH! ➲ Ngayong lingo, magiikot ang Sales Team ng Leadhope sa mga internet shops sa Tondo para maghamon ng mga maangas na nilalang na handang humarap sa isang paligsahan ng tapang at galing! ➲ Bumuo na ng grupo...

  Read more
 • Off

  iCafe Rumble Champions

  18 May 2015 , by Admin

  Congratulations to Team Dandan for winning the championship of first iCafe Rumble! Later this month we’ll be announcing the next Rumble Event! facebook post: http://bit.ly/wricafewinner1

  Read more

Like Us on Facebook

©Dream Execution CO. ltd. ALL rights reserved
©2015 Leadhope Digital Inc. ALL rights reserved
All other trademarks are the property of their respective owners